โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 63 ถึง 15 มิ.ย. 63 รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนชั้น ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
12 มิ.ย. 63 ถึง 13 มิ.ย. 63 รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนชั้น ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563