โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (ว20)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.57 KB
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB