โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เป้าหมายความสำเร็จตามกลยุทธ์ปี 61-63 ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 6
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 5
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 5
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 5
คำขอมีบัตรประตัวข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 6