โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เป้าหมายความสำเร็จตามกลยุทธ์ปี 61-63 ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 13
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 11
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 12
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 12
คำขอมีบัตรประตัวข้าราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 12