โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนครวิทยาคม ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรม Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อแจ้งผลการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในภาคเรียนที่ ๒
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนนครวิทยาคม ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรม Classroom Meeting ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อแจ้งผลการเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนนครวิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,10:53   อ่าน 390 ครั้ง