โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
         อัตราค่าจ้าง  เดือนละ 17,000  บาท  
          ระยะเวลาการจ้าง มกราคม – มีนาคม 2563
คุณสมบัติทั่วไป
     1) เป็นข้าราชการครู สายงานการสอน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว
     2) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภากำหนด
     3) มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
     4) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย หรือ โทรศัพท์ 053-677477 , 080-1335433 (ผอ.) , 086-9187998 (งานบุคคลากร) ระหว่างวันที่   21-26 มกราคม ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,10:39   อ่าน 19 ครั้ง