โรงเรียนนครวิทยาคม
บ้านศรีนคร  ตำบลสันมะเค็ด  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์ 053677477
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิริทธิพล คำลือ
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติพัฒน์ คงหมี
ครูอัตราจ้าง